Διεθνείς Συνεργασίες

Το Εργαστήριο έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ψυχική Υγεία και τη Νοητική Αναπηρία (European Association for Mental Health in Intellectual Disability-EAMHID) παρέχει μία πλατφόρμα για ακαδημαϊκούς και ερευνητές, επαγγελματίες υγείας και σχετικούς φορείς. Σκοπός του οργανισμού είναι η προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στο πεδίο της ψυχικής υγείας για άτομα με νοητική αναπηρία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον συντονισμό και στην προαγωγή επιστημονικών δράσεων καθώς και στη βελτίωση των προδιαγραφών στην παροχή υποστήριξης σε όλη την Ευρώπη.

Το Autism Europe είναι ένας διεθνής οργανισμός με κύριο αντικείμενο την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και την υποστήριξή τους προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Το Autism Europe επίσης προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αυτισμό από την κοινωνία στο σύνολό της.

Το τμήμα Ειδικής Αγωγής & Συμβουλευτικής του Εκπαιδευτικού Πανεπιστημίου του Hong Kong έχει ως στόχο την υποστήριξη ανθρώπων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τους φροντιστές και τους εκπαιδευτές τους, καθώς και την προσφορά υπηρεσιών σχετικά με την ειδική αγωγή, την συμπεριληπτική εκπαίδευση και την συμβουλευτική στην τοπική κοινωνία, στην περιοχή της Ασίας και αλλού.
Το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου είναι ένα δυναμικό και συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τους σπουδαστές του και χαρακτηρίζεται από την δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον πραγματισμό. Περιλαμβάνει 19 τμήματα και 97 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 215 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 9 διδακτικά προγράμματα σπουδών, 21 σχολές διδακτορικών σπουδών σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς κ.α. Το Πανεπιστήμιο χαρακτηρίζεται από την υπεροχή του σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Το International Journal of Developmental Disabilities (IJDD) δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα επάνω σε διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. Το περιοδικό καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών και διαπραγματεύεται όρους όπως το IQ, η γενετική προδιάθεση, η αξιολόγηση ικανοτήτων, οι γνωστικές παρεμβάσεις, οι προκλητικές συμπεριφορές, η φαρμακευτική αγωγή, οι στάσεις απέναντι στο πένθος, η σεξουαλικότητα, νομικά ζητήματα, o WHO, το NICE και άλλες κυβερνητικές οργανώσεις, η φροντίδα στην κοινότητα, η υπεράσπιση, το άγχος και οι στρατηγικές διαχείρισης για οικογένειες και φροντιστές- παρόλο που η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική. Η κεντρική ιδέα είναι πως όλες αυτές οι θεματικές θα πρέπει να συνδέονται με την παροχή πρακτικής βοήθειας για τα άτομα με νοητική αναπηρία ή για εκείνους που φροντίζουν τα άτομα αυτά. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επιπλοκές που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές, οι φροντιστές, οι νοσηλευτές, οι εργοθεραπευτές, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί, είτε εργάζονται σε δομές υγείας είτε στα πλαίσια της κοινότητας.

Το Πανεπιστήμιο της Aizu ιδρύθηκε το 1993 στην Aizuwakamatsu της Ιαπωνίας και είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που υιοθέτησε την μηχανική επιστήμη των υπολογιστών στη χώρα. Τα μέλη του εργαστηρίου  συνεργάστηκαν το 2022 με το Πανεπιστήμιο, κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου “ETLTC 2022”.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο