Σχετικά με το εργαστήριο

Τι είναι το “Εργαστήριο Αυτισμού – Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου”

Το Εργαστήριο Αυτισμού – Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου (Laboratory of Autism-Developmental Spectrum Disorders and Behavior Difficulties of the Human) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του Αυτισμού-Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς, ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1882/11-5-2021 Τεύχος Δεύτερο.

Ποια είναι η εμπειρία και η εξειδίκευση των μελών του εργαστηρίου;

Το Εργαστήριο Αυτισμού είναι στελεχωμένο με ερευνητές Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει Μεταπτυχιακές Σπουδές σε διάφορα επιστημονικά πεδία (π.χ. Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Ψυχολογία, Φιλολογία, Τεχνολογία και άλλα), υπ. Διδάκτορες με εξειδίκευση σε θέματα αυτισμού (εργαλεία αξιολόγησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας σε άτομα με αυτισμό, κοινωνικές δεξιότητες, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, επαγγελματική αποκατάσταση και ανεξάρτητη διαβίωση, εφαρμογές τεχνολογίας για άτομα με αυτισμό, ψυχικές διαταραχές, ανεπιθύμητη συμπεριφορά, συννοσηρότητα του αυτισμού με άλλες διαταραχές, συμβουλευτική της οικογένειας και άλλα).

Τα μέλη της Ομάδας του Εργαστηρίου έχουν επαγγελματική εμπειρία σε μονάδες εκπαίδευσης, σε κέντρα αξιολόγησης, διάγνωσης και συμβουλευτικής και σε άλλες δομές. Επίσης συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς για τα άτομα με αυτισμό. Το ερευνητικό και επιστημονικό έργο της Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης (Χριστίνας Συριοπούλου, Αν. Καθηγήτριας) φαίνεται στο https://www.researchgate.net/profile/Christine-Syriopoulou-Delli, όπως και των άλλων μελών του Εργαστηρίου αντίστοιχα. Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν σε διεθνή (forums) κινήματα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αυτισμό.

Εργαστήριο Αυτισμού

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή

  1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.
  2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στους ανωτέρω τομείς δραστηριότητας.
  3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και την πρόσκληση Eλλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
  4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.
  5.  Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα (όπως Υπουργείο Παιδείας), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
  6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο