Δράσεις

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στη Β/θμια Ειδική Αγωγή (ΙΕΠ ΟΠΣ 5070654)

Διαδικτυακή ημερίδα «Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: από την αξιολόγηση στην παρέμβαση»

ETLTC-The 4th International Conference on ICT Integration in Technical Education

CORTTEX-Cognitive Resources for Toddlers, Teens and Experts

Δραστηριότητες με τη χρήση ρομπότ για τη μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών σχολικής ηλικίας με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο