Ερευνητικά έργα

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

2023

Gkiolnta, E., Zygopoulou, M., & Syriopoulou-Delli, C. (2023). Robot programming for a child with autism spectrum disorder: a pilot study. International Journal of Developmental Disabilities. https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2194568

Syriopoulou-Delli, C., & Sarri, K. (2023). Vocational Rehabilitation of Adolescents and Young Adults with Autism Spectrum Disorder: A Review. International Journal of Developmental Disabilities. https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2208898 

 

2022

Gkiolnta, E., & Syriopoulou-Delli, C. K. (2022). Educational robots for children with autism spectrum disorders. International Journal of Entertainment Technology and Management, 1(4), 328-338.

Folostina, R., Dumitru, C., Iacob, C. I., & Syriopoulou-Delli, C. K. (2022). Mapping Knowledge and Training Needs in Teachers Working with Students with Autism Spectrum Disorder: A Comparative Cross-Sectional Investigation. Sustainability, 14(5), 2986.

Syriopoulou-Delli, C. K., & Gkiolnta, E. (2022). Review of assistive technology in the training of children with autism spectrum disorders. International Journal of Developmental Disabilities, 68(2), 73-85. https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1706333.

Syriopoulou-Delli, C., & Filiou, A. E. (2022). A systematic review of dysfunctional thoughts, feelings and phobias of children and adolescents with autism. Solutions and therapeutic methods. International Journal of Developmental Disabilities, 1-11. https://doi.org/10.1080/20473869.2022.2134962

Sarri, K., & Syriopoulou-Delli, C. K. (2022). Tech-Aided Interventions for Vocational Skills in Adolescents and Young Adults with Autism Spectrum Disorder. In SHS Web of Conferences (Vol. 139, p. 05001). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/shsconf/202213905001

Sarri, K., Syriopoulou-Delli, C., Gkiolnta, E., & Zygopoulou, M. (2022). The Application of Virtual Reality for Vocational Skills of Individuals with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Eximia, 5(1), 581-595.

Πάσουλα, Ε., & Συριοπούλου-Δελλή, Χ. (2022). Η ψυχική ανθεκτικότητα σε ενήλικες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Επιστήμες Αγωγής, 1, 197-215.

 

2021

Papaefstathiou, E., Zygopoulou, M., Gkiolnta, E., Sarri, K., & Syriopoulou-Delli, C. K. (2021). Early intervention programs for toddlers with Autism Spectrum Disorder: a systematic review. Research, Society and Development, 10(14), e103101421935-e103101421935.

Syriopoulou-Delli, C., Deres, I., Drigas, A. (2021). Intervention Program using a Robot for children with Autism Spectrum Disorder. Monographs of the Society for Research in Child Development 10(8), 1-12. DOI: 10.33448/rsd-v10i8.17512

Sarri, K., Gkiolnta, E., Zygopoulou, M., Filiou, A. E., & Syriopoulou-Delli, C. K. (2021). Development of a new Robot and Design of a 4Axes Intervention Program. Research, Society and Development, 10(16), e218101623763-e218101623763.

Syriopoulou-Delli, C. K., & Gkiolnta, E. (2021). Effectiveness of Different Types of Augmentative and Alternative Communication (AAC) in Improving Communication Skills and in Enhancing the Vocabulary of Children with ASD: a Review. Rev J Autism Dev Disord. https://doi.org/10.1007/s40489-021-00269-4

Syriopoulou-Delli, C., & Gkiolnta, E. (2021). Robotics and inclusion of students with disabilities in special education. Research, Society and Development, 10(9), e36210918238-e36210918238.

Syriopoulou-Delli, C. K., & Sarri, K. (2021). Video-based instruction in enhancing functional living skills of adolescents and young adults with autism spectrum disorder and their transition to independent living: A review. International Journal of Developmental Disabilities, 1-12. DOI: 10.1080/20473869.2021.1900504.

Syriopoulou-Delli, C. K., & Stefani, A. (2021). Applications of assistive technology in skills development for people with autism spectrum disorder: A systematic review. Research, Society and Development, 10(11), e163101119690-e163101119690.

Syriopoulou-Delli, C. K., & Zygopoulou, M. (2021). Robot enhanced interventions and repetitive and stereotyped behaviors in children with autism spectrum disorder: a scoping review. Research, Society and Development, 10(11), e564101120269-e564101120269.

Zygopoulou, M., Gkiolnta, E., Papaefstathiou, E., Sarri, K., & Syriopoulou-Delli, C. K. (2021). Interventions to support parents of pre-school children with Autism Spectrum Disorders: a systematic review. Research, Society and Development, 10(14), e102101421932-e102101421932.

 

2020

Syriopoulou-Delli, C. K., & Papaefstathiou, E. (2020). Review of cluster analysis of phenotypic data in Autism Spectrum Disorders: distinct subtypes or a severity gradient model?. International Journal of Developmental Disabilities, 66(1), 13-21. https://doi.org/10.1080/20473869.2018.1542561.

Syriopoulou-Delli, C. K., Polychronopoulou, S. A., Kolaitis, G. A., & Antoniou, A. S. G. (2020). Review of Interventions for Inclusion of Children with ASD and Anxiety in Education. J. Educ. Dev. Psychol, 10. ISSN 1927-0526 E-ISSN 1927-0534.

 

2019

Syriopoulou-Delli, C. K., & Polychronopoulou, S. A. (2019). Organization and management of the ways in which teachers and parents with children with ASD communicate and collaborate with each other. International journal of developmental disabilities, 65(1), 31-48. DOI:10.1080/20473869.2017.1359355 on line 8/8/2018

Syriopoulou-Delli, C. K., Polychronopoulou, S. A., Kolaitis, G. A., & Antoniou, A. S. G. (2019). Parents’ perceptions on anxiety symptoms in children with autism spectrum disorder. Journal of Educational and Developmental Psychology, 9(2), 104.

 

Syriopoulou-Delli, C. K., Polychronopoulou, S. A., Kolaitis, G. A., & Antoniou, A. S. G. (2019). Review on Assessment of Anxiety Symptoms of Individuals With Autism Spectrum Disorder. Journal of Educational and Developmental Psychology, 9(2), 84-103.

Syriopoulou-Delli, C. K., Polychronopoulou, S. A., Kolaitis, G. A., & Antoniou, A. S. G. (2019). Views of teachers on anxiety symptoms in students with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(2), 704-720. doi.org/10.1007/s10803-018-3752-1 https://doi.org/10.1007/s10803-018-3752-1

 

2018

Delli, C. K. S., Polychronopoulou, S. A., Kolaitis, G. A., & Antoniou, A. S. G. (2018). Review of interventions for the management of anxiety symptoms in children with ASD. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 95, 449-463. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.10.023

Syriopoulou-Delli, C. K., Agaliotis, I., & Papaefstathiou, E. (2018). Social skills characteristics of students with autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities, 64(1), 35-44. doi.org/10.1080/20473869.2016.1219101on line 11-8-2016

 

2016

Cassimos, D. C., Syriopoulou-Delli, C. K., Tripsianis, G. I., & Tsikoulas, I. (2016). Perinatal and parental risk factors in an epidemiological study of children with autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities, 62(2), 108-116. DOI: 10.1179/2047387715Y.0000000004.

Syriopoulou-Delli, C. K., Cassimos, D. C., & Polychronopoulou, S. A. (2016). Collaboration between teachers and parents of children with ASD on issues of education. Research in developmental disabilities, 55, 330-345. DOI:10.1016/j.ridd.2016.04.011.

 

2015

Cassimos, D. C., Polychronopoulou, S. A., Tripsianis, G. I., & Syriopoulou-Delli, C. K. (2015). Views and attitudes of teachers on the educational integration of students with autism spectrum disorders. Developmental neurorehabilitation, 18(4), 241-251. DOI: 10.3109/17518423.2013.794870 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23869588.

 

2012

Syriopoulou-Delli, C. K., Cassimos, D. C., Tripsianis, G. I., & Polychronopoulou, S. A. (2012). Teachers’ perceptions regarding the management of children with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 42(5), 755-768. DOI:10.1007/s10803-011-1309-7

 

Επιστημονικά Συνέδρια

Syriopoulou- Delli, C., Sarri, K., Gkiolnta, E., Papaefstathiou, E., & Filiou, A. (2023). The Use of Distance Learning and E-learning in Students with autism spectrum disorder: A Review. 2nd International Conference on Entertainment Technology and Management (ICETM, 2023) 26/1/2023, University of Aizu, Japan

Syriopoulou- Delli, C. (2022). Robotics and ICT in the enhancement of individuals with disabilities, ASD independent living skills. 1st International Conference on Entertainment Technology and Management (ICETM, 2022) 25-27/1/2022 University of Aizu Japan & University of Western Macedonia

Folostina, R, Iacob, C. Syriopoulou Delli, (2021) 13th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability Βερολίνο23-25/9/2021″Needs of teachers regarding the education of children with learning difficulties” for the 13th Congress of EAMHID 2021 starting on 2021-09-23. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jir.12869 Journal of Intelectual Disability Research 65(8) 689-800

Kollias, K., F., Syriopoulou- Delli, C., Sarigiannidis, P, Fragulis G. (2021). The contribution of Machine Learning and Eye-tracking technology in Autism Spectrum Disorder research: A Review Study 10th International Conference on MOCAST Thessaloniki 7/2021 https://ieeexplore.ieee.org/document/9493357

Συριοπούλου – Δελλή, Χ. (2021) . Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα, Σύγχρονες Τάσεις και Απόψεις 3,4/4/2021, Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

Syriopoulou Delli, C (2020) The role of Technology in the Development of Social Skills of Students with Autism Spectrum Disorders 1st Gulf Autism Conference, Oman, 24-26/1/2020 accepted

 

Ερευνητικά έργα-Προγράμματα

Principles, Methods and Tools in Distance Learning for Training Professionals to educate individuals with Autism Spectrum Disorders in order to increase social and educational inclusion: Lab of Autism , Developmental Spectrum Disorders and Behavior Difficulties of Human – Μάθετε περισσότερα

Curriculum & educational approaches using technology means in independent living and in creativity centers for people with autism spectrum disorders: Lab of Autism, Spectrum Developmental Disorders and Behavior Difficulties – Μάθετε περισσότερα

TrainASD (Erasmus+ KA2 VET) – Μάθετε περισσότερα

Actions for Information and Support of Family of Individuals with Autism and Professionals – Μάθετε περισσότερα

CORTTEX (Erasmus + KA2 VET ) Romania-Greece (University of Macedonia: Christine K. Syriopoulou- Delli)-Belgium – Μάθετε περισσότερα

Erasmus SPORTS: Romania- Greece (University of Macedonia: Syriopoulou-Delli, C).-Belgium – Μάθετε περισσότερα

CORTTEX – Cognitive Resources for Toddlers, Teens and Experts

Διερεύνηση Παρεμβάσεων Και Συγκρότηση Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης για νήπια και παιδιά με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού Και Συμβουλευτικής των Γονέων τους: Πιλοτική Εφαρμογή ή Δεξιότητες Αυτιστικού Φάσματος για Νήπια (Δ.Α.Φ.ΝΗ ) – Μάθετε περισσότερα

Formación del profesorado universitario en TIC como apoyo al alumnado con discapacidad (Επιμόρφωση πανεπιστημιακών καθηγητών στις ΤΠΕ για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία) – Μάθετε περισσότερα

Stem Robotics-AI Mobiles Games (Bci & Vr) to Improve Learning Abilities – Μάθετε περισσότερα

2nd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 20-21 November 2021 – Μάθετε περισσότερα

Design of a Robot and a 4Axes Intervention Program for Children with Autism Spectrum Disorders – Μάθετε περισσότερα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο