Μπέλλου Φωτεινή

Η Φωτεινή Μπέλλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια και από 20 Απριλίου τρέχοντος εκλεγμένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και κάτοχος της Έδρας UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Κεντ της Μεγάλης Βρετανίας και διδάκτορας του Τμήματος Σπουδών Πολέμου του Βασιλικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (King’s College London). Έχει διδάσκει για περισσότερο από μια πενταετία στο Διατμηματικό Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου στη Θεσσαλονίκη. Δίνει διαλέξεις στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης στο Κιλκίς καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ στις θεματικές γύρω από τον εξελισσόμενο χαρακτήρα των ειρηνευτικών αποστολών, τα σύγχρονα ζητήματα διαχείρισης κρίσεων και ασφάλειας καθώς και του θεματολογίου πολιτικής της Έδρας που κατέχει. Το 2018 δίδαξε το μάθημα της Δημόσιας Διπλωματίας στους ακολούθους τύπου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην Αθήνα. Στο διάστημα 2000-2004 διετέλεσε Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Συντονίστρια Έκδοσης της Επιθεώρησης, Journal of Southeast European and Black Sea Studies (Taylor & Francis). Εχει διατελέσει Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών (2004-2007). Οι δημοσιεύσεις της, η διδασκαλία και τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις διατλαντικές σχέσεις, τη διεθνή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη διαχείριση κρίσεων και την επίλυση συγκρούσεων καθώς και σε θέματα διεθνών σχέσεων και ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και του θεματολογίου πολιτικής Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε επικεφαλής του ευρωπαϊκού υποέργου «Παρατηρητήριο για την Ασφάλεια της ΕΕ» (EU Security Watch spot) το οποίο συστήθηκε στο πλαίσιο του έργου Jean Monnet, EUVadis που υλοποίησε το Τμήμα ΔΕΣ στο διάστημα 2019-2022.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο