Μπουτσιούκη Σοφία

Η Σοφία Μπουτσιούκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός σχεδιασμός πολιτικών για την εκπαίδευση, την απασχόληση και τον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ./CeLL) και του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και η ακαδημαϊκή συντονίστρια του Τμήματος ΔΕΣ για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης Erasmus+. Επίσης, υπήρξε Επιστημονικά Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου “Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση” (HigherEducationWorkExperienceProgrammes – Hi.Ed.WEP) (2020-2023), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη σύγχρονη ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόγραμμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Απέκτησε το διδακτορικό της από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο τίτλος της διατριβής της ήταν «Διαμόρφωση και ανάπτυξη πολιτικών εκπαίδευσης της Ε.Ε. και μεταλλαγές στο χώρο της αγοράς εργασίας. Μια αξιολογική προσέγγιση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)». Έχει παρακολουθήσει πολλά εξειδικευμένα σεμινάρια για διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, κεφάλαια βιβλίων και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων, και έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, στην πολιτιστική πολιτική και την πολιτιστική διπλωματία, στην πολιτική και τους θεσμούς της Ε.Ε.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο