Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού – Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση» στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από το Δεκέμβριο 2017 είναι Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας και εκτελεί χρέη Προέδρου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ενώ τον Οκτώβριο 2022 εξελέγη εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1996 και το Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. το 2000. Από το 1997 έως το 1999 εργάστηκε ως σχεδιαστής τηλεπικοινωνιακού λογισμικού στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.. Από το 2007 έως το 2017 εργάστηκε ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε 4 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα Horizon ενώ έχει συμμετάσχει ως ερευνητικά υπεύθυνος ή ερευνητής σε 15 εθνικά ερευνητικά προγράμματα και ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη συντήρηση και ανάλυση της εξέλιξης λογισμικού, το τεχνικό χρέος λογισμικού καθώς και τις εμπειρικές μελέτες στην Τεχνολογία Λογισμικού. Είναι senior associate editor στο περιοδικό Journal of Systems and Software. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 170 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ενώ το ερευνητικό του έργο έχει λάβει περισσότερες από 5900 αναφορές (google scholar).

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο