Δ.Α.Φ.ΝΗ

Το πρόγραμμα Δ.Α.Φ.ΝΗ, Δεξιότητες Αυτιστικού Φάσματος για Νήπια, είναι ένα πρωτότυπο και πρωτοποριακό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για νήπια και παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας 0 έως 6ετών. Αναπτύχθηκε για να καλύψει την απουσία προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης στη χώρα μας και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε παιδιά με ΔΑΦ προσχολικής ηλικίας με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Απευθύνεται για χρήση από: γονείς και μέλη της οικογένειας στο σπίτι και ειδικούς για νήπια με ΔΑΦ ή παιδιών υψηλού κινδύνου για ΔΑΦ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καθοδηγήσει τους γονείς ώστε να γίνουν οι ίδιοι «δάσκαλοι-θεραπευτές» των παιδιών τους, να εστιάσουν σε καίριους τομείς της ανάπτυξης των παιδιών φέροντας μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, να ενισχύσουν τη σχέση τους μαζί τους και να συνεχίσουν την υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Με το Δ.Α.Φ.ΝΗ οι γονείς αλλά και οι ειδικοί μπορούν να ασκήσουν τις δεξιότητες των παιδιών σε 6 διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση τα αναπτυξιακά ορόσημα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης:

  • Κοινωνικές Δεξιότητες
  • Επικοινωνία
  • Αυτοεξυπηρέτηση
  • Διαχείριση Συμπεριφοράς
  • Διαχείριση Ύπνου
  • Κινητικές Δεξιότητες

Οι στόχοι που τίθενται είναι εξατομικευμένοι για κάθε νήπιο ή παιδί με βάση τις ανάγκες του, τις ικανότητες και τις δυσκολίες του και τροποποιούνται βάσει της εξέλιξής του.          

Για κάθε έναν από τους 6 τομείς ανάπτυξης, το kit (βαλιτσάκι) Δ.Α.Φ.ΝΗ περιλαμβάνει:

  • Υλικό με την περιγραφή της κάθε δραστηριότητας, ανά ηλικιακό επίπεδο, χωρισμένη σε μικρότερα βήματα με χρήσιμες συμβουλές για τους γονείς. Η κατάκτηση της δεξιότητας βασίζεται στην ακολουθία και επιτυχή εκτέλεση κάθε βήματος ξεχωριστά με τη σειρά που περιγράφεται.
  • Κλείδες παρατήρησης.
  • Επιπρόσθετο έντυπο–βοηθητικό υλικό.

Επίσης στο kit συμπεριλαμβάνεται και το εγχειρίδιο του προγράμματος παρέμβασης.

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τα μέλη, ερευνητές του Εργαστηρίου Αυτισμού του Παν/μίου Μακεδονίας, τους: υπ. Δρ. Παπαευσταθίου Ελπίδα, υπ. Δρ. Ζυγοπούλου Μαρία, υπ. Δρ. Κυριακή Σαρρή, υπ. Δρ. Γκιόλντα Ελένη (και τη συνεργασία της υπ. Δρ. Α.Ε. Φίλιου) στο πλαίσιο Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων.

(Copyright 2022 , πνευματικά δικαιώματα κατοχυρώθηκαν για το καινοτόμο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης Δ.Α.Φ. ΝΗ για την Εκπαίδευση και την Ψυχολογική στήριξη γονέων, νηπίων και παιδιών με χαρακτηριστικά στο φάσμα του αυτισμού)

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο