Ε.Λ.Σ.Ε.Π.Α.Τ.

Το πρόγραμμα Ε.Λ.Σ.Ε.Π.Α.Τ. έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με αυτισμό σχολικής ηλικίας με σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνίας τους. Είναι δομημένο για χρήση σε 5 βασικά πλαίσια της καθημερινής ζωής του παιδιού: στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινότητα, στον γιατρό και στο εστιατόριο.

Το πρόγραμμα παρέχει:

 • Ένα βασικό λεξικό εννοιών που έχει σταθμιστεί με βάση τα χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό και είναι έτοιμες για χρήση
 • Κλείδες παρατήρησης της επικοινωνίας του παιδιού
 • Δυνατότητα εξατομίκευσης και εμπλουτισμού των εννοιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης των εννοιών σε συσκευή/εφαρμογή ΕΕΕ
 • Μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας εύχρηστα για παιδιά και γονείς
 • Δυνατότητα διαφορετικών τρόπων απεικόνισης των εννοιών

Καινοτομίες του προγράμματος:

 • Λεξικό στα ελληνικά που έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών σχολικής ηλικίας με αυτισμό
 • Δυνατότητα εμπλουτισμού και επιλογής των λέξεων και των εννοιών που είναι χρήσιμες για το κάθε παιδί
 • Διαχωρισμός με βάση τα πλαίσια αλληλεπίδρασης του παιδιού, για ευκολότερο χειρισμό και άμεση χρήση σε κάθε περιβάλλον
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε εφαρμογή ΕΕΕ (AAC application) με τη χρήση τεχνολογίας
 • Δυνατότητα χρήσης και από παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό της ανάγνωσης

Από το πρόγραμμα μπορούν να επωφεληθούν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (ανεξάρτητα από το επίπεδο λειτουργικότητάς τους) και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επικοινωνία και οι εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, γονείς παιδιών με αυτισμό.

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας και του ομιλούμενου λόγου με εύχρηστα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας, η ανάπτυξη του αυτοπροσδιορισμού, ο περιορισμός και η μείωση προκλητικών συμπεριφορών και η ενίσχυση επιπλέον δεξιοτήτων (οπτικοκινητικός συντονισμός, μνήμη εργασίας, οπτική διάκριση, κοινωνικές δεξιότητες).

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από τα μέλη του Lab Autism, Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα και Γκιόλντα Ελένη.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο