Πασχάλη Μαρία-Ελένη

Η Μαρία Ελένη Πασχάλη, γεννηθείσα το 1985, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2011), κάτοχος δεύτερου μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας(2022) και προπτυχιακό Πληροφορικής και Επικοινωνιών από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών, Ελλάδα (2008). Τα τελευταία τρία χρόνια είναι εκπαιδευτικός
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έχει επίσης ολοκληρώσει αρκετά σεμινάρια, για παράδειγμα σχεδιασμό εφαρμογών κινητών τηλεφώνων και σχεδιασμό ιστοσελίδων. Γνωρίζει 3 ξένες γλώσσες και Braille. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού, την ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα, τα παιχνίδια στον υπολογιστή, εκπαιδευτικό λογισμικό για άτομα με αυτισμό και χρήση νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο